Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

HISTORY

Historik (English text to follow)

Nordiska sällskapet för estetik bildades i Uppsala hösten 1983.

Interimsstyrelsen som valdes vid sällskapets grundande hade följande sammansättning:
Marianne Marcussen och Søren Kjørup (Danmark), Johan Wrede (Finland), Kjell S. Johannessen och Tore Nordenstam (Norge), Göran Hermerén och Göran Sörbom, ordf. (Sverige).

Sällskapet har för närvarande omkr. 100 medlemmar i de nordiska länderna.

Sällskapet vänder sig till alla som är intresserade av konstens och det estetiska fältets natur och dess betydelse för den enskilde och för samhället i historia och nutid.

Nordiska Sällskapet för estetik organiserar varje år en konferens i något av de nordiska länderna kring ett centralt tema på estetikens område. Årets konferens hölls i maj i Helsingfors kring temat "Aesthetics and Art Research", 2001 hölls konferensen i Bergen kring temat "Estetisk erfarenhet. Begrepp och exempel", 2000 i Umeå kring temat "Aesthetics and the History of the Arts, 1999 i Åbo kring temat "Nature, Art, Aesthetics", 1998 i Köpenhamn kring temat "The Work of Art. Concept and Ontology" och 1997 i Oslo kring temat "Art and Value". Konferensspråk är i regel skandinaviska, men när utomnordiska gäster inbjuds även engelska.

Nordiska sällskapet för estetik ger ut Nordisk Estetisk Tidskrift, som kom ut med sitt första nummer 1988.