Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

No. 20-21 (2000)


Marianne Marcussen: Det skønne ideal. Skulptur og for i Antikken (pdf)

Johan Wrede: Konstens autoteli, "Konstvärlden" och månskliga värden. Variationer på ett tema hos Göran Sörbom (pdf)

Gunnar Olsen: Detta är detta (pdf)

Lars-Olof Åhlberg: Estetik mellan filosofi och konst. Fyra variationer (pdf)

Simo Säätæä: "The Aesthetic Turn": Aisthesis och Somaestetik (pdf)

Stein Haugom Olsen: Litteraturteori eller litterær estetikk - veien fremover (pdf)

Kjell S. Johannessen: Wittgenstein og det estetiske feltet (pdf)

Pia Salmela: Till vilken nytta? (pdf)