Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

No. 14 (1995)


Bengt Edlund: Symmetries in Music (pdf)

Göran Hermeren: Etik och estetik (pdf)

Marianne Marcussen: "Nicht alles ist zu allen Zeiten möglich" (pdf)

Anders Petterson: Litteraturens och litteraturvetenskapens sarart (pdf)

Pia Salmela: 'Varje förklaring ar en hypotes' (pdf)

Göran Sörbom: Den historiska konstupplevelsen (pdf)

Lars-Olaf Åhlberg: Teori, tolkning och förklaring (pdf)