Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

No. 3 (1989)


Marianne Marcussen: Tolkningsteoretiske reflektioner og Marcel Duchamps tidlige værker (pdf)

Peter Lamarque: "På liksom", aspektbundethet og ontologi (pdf)

Sten Dahlstedt: Referens, regel & form. Något om användningen av "innebörd" inom de estetiska vetenskaperna (pdf)

Stein Haugom Olsen: Lars Olof Åhlbergs realismebegrepp i litteratur och konst (pdf)

Lars-Olof Åhlberg: Att skriva introduktioner i konstfilosofi. Rec. av M. Eaton,"Basic Issues in Aesthetics" (pdf)